Mammillaria senilis (Mamillopsis)

mammillaria senilis